Partsevne for fellesnemnda for nye Narvik kommune

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. oktober 2019, HR-2019-1889-U, (sak nr. 19-133149SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse
Fellesnemnda for nye Narvik kommune (Kommuneadvokaten i Narvik v/advokat Anette Olsen) mot Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri Kristin Kristiansen)

Dommere: Webster, Bergsjø, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen