Krav om justering av pensjonsgrunnlag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. oktober 2019,  HR-2019-1910-U, (sak nr. 19-134296SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning

A mot X AS (advokat Jan Fougner)

Dommer: Endresen, Webster, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen