Avgjørelse av sakskostnader for tingretten ved særskilt anke over prosessuell avgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, HR-2019-1141-U, (sak nr. 19-079104SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse

I. Bolig Partner AS (advokat Lars Ivar Nyland) mot Tema Vest AS (advokat Erik Flågan), Norhus Ørsta AS (advokat Magnus Stray Vyrje)

II. Norhus Ørsta AS (advokat Magnus Stray Vyrje) mot Bolig Partner AS (advokat Lars Ivar Nyland)

Dommere: Matningsdal, Kallerud, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen