Samtykke til å påberope nytt påstandsgrunnlag for Høyesterett ble ikke gitt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. august 2019, HR-2019-1556-U, (sak nr. 18-077187SIV-HRET), sivil sak, anke over dom

I. AtB AS (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot Fosen-Linjen AS (advokat Anders Tholfsen Thue), (Rettslig medhjelper: advokat Christian Henrik Prahl Reusch), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper, advokat Morten Goller)

II. Fosen-Linjen AS (advokat Anders Tholfsen Thue), (Rettslig medhjelper advokat Christian Henrik Prahl Reusch), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper advokat Morten Goller) mot AtB AS (advokat Goud Helge Homme Fjellheim)

Deltakelse etter tvisteloven § 30-14: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Helge Røstum), (Rettslig medhjelper: advokat Pål Wennerås)

Dommere: Endresen, Webster, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen