Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. juni 2019, HR-2019-1224-U, (sak nr. 19-088872SIV-HRET), sivil sak, anke over dom,

Fiskars Norway AS (advokat Martin Staxrud Jetlund) mot A (advokat Ingvild Opøien)

Dommere: Noer, Bergsjø, Lindsetmo

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen