Seksuelle overgrep - lovanvendelse og ankerett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 22. november 2019, HR-2019-2169-U, (sak nr. 19-150820STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Stina Maria Hoel Jensen, advokat Mette Yvonne Larsen) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Indreberg, Bergh, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen