Spørsmål om bortfall av rettslig interesse etter salg av borettslagsandel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. mars 2019, HR-2019-615-U, (sak nr. 19-029986SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse

X Borettslag (advokat Trond Svinø) mot A (advokat Erik Nikolai Wexels Wold)

Dommere: Øie, Endresen, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen