Tvist om bevistilgang

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. desember 2019, HR-2019-2262-U, (sak nr. 19-178403SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Torill Rye Lier, Ingrid Elisabeth Lunde Berg, Nicolai Berg (advokat Niels Kristian Axelsen, v/advokatfullmektig Håkon Hellerud) mot Arne Berdal Gyldenløves Gate 38 AS (advokat Marcus Christian Lindstrøm v/advokatfullmektig Nils Kirkholm Sveingard)

Dommere: Matningsdal, Bergsjø, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen