Utleggsforretning - Spørsmål om fraværsdom er en nullitet og dermed ikke kan utgjøre gyldig tvangsgrunnlag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mars 2019, HR-2019-540-U, (sak nr. 19-025905SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse

A Dødsbo (advokat Bjørn Ludvig Zwilgmeyer) mot B (advokat Mariann Næss)

Dommere: Endresen, Møse, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen