Ankeutvalget - straffesaker

Spørsmål om overlevering etter arrestordreloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. desember 2019, HR-2019-2437-U, (sak nr. 19-191096STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Kim Brügger Villanger) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Merete Sundal)

Internering etter utlendingsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. desember 2019, HR-2019-2408-U, (sak nr. 19-189472STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokatfullmektig Christian Norgaard) mot Politiets utlendingsenhet

Tilbakekall av førerrett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. desember 2019, HR-2019-2407-U, (sak nr. 19-182931STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Louis Anda) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Sissel Kleiven)

Kroppsskade og nødverge

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 18. desember 2019, HR-2019-2382-U, (sak nr. 19-177998STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Påtalemyndigheten

Internering - unndragelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. desember 2019, HR-2019-2251-U, (sak nr. 19-179789STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Inger Marie Sunde) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Kjetil Gaustad Solhaug)

Inhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. november 2019, HR-2019-2076-U, (sak nr. 19-146137STR-HRET), straffesak, anke over belsutning. A (advokat Torbjørn Andreas Bakkelund) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Torstein Lindquister)

Straffutmåling i sak om vold mot offentlig

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 11. november 2019, HR-2019-2064-U, (sak nr. 19-140791STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Ola Lunde) mot Påtalemyndigheten

Mishandling i familieforhold

Høyesteretts ankeutvalgs dom 18. oktober 2019, HR-2019-1936-U, (sak nr. 19-133861STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Haakon Åsli Skogstad) mot Påtalemyndigheten

Opphevelse - manglende bistand fra forsvarer

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. september 2019, HR-2019-1799-U, (sak nr. 19-129928STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Johan Øverberg)

Grov narkotikaovertredelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 26. september 2019, HR-2019-1794-U, (sak nr. 19-119592STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. A (advokat Matthias Wilding) mot Påtalemyndigheten, II. B (advokat Fisnik Baki) mot Påtalemyndigheten

Anke over drapsdom

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 16. september 2019, HR-2019-1747-U, (sak nr. 19-124523STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten

Varetektsfengsling - kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. september 2019, HR-2019-1738-U, (sak nr. 19-134531STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ole Lien) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Ninne Snorrason)

Ankenektelse - Legemsbeskadigelse med døden til følge

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. september 2019, HR-2019-1685-U, (sak nr. 19-081520STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Sidsel Magdalena Jaqueline Katralen, advokat Thomas Randby) mot Påtalemyndigheten

Anke over beslutning i Lime-saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. september 2019, HR-2019-1658-U, (sak nr. 19-122151STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A, B, C, D, E, F (advokat Gro Sigrid Bache Wildhagen), G, H, I, J, K (advokat Lene Tønset), L (advokat Monica Melgård), Påtalemyndigheten (statsadvokat Geir Evanger) mot M (advokat Kim Ellertsen, advokat Bernt Heiberg), N (advokat Kim Erling Gerdts, advokat Patrick...

Ankefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. august 2019, HR-2019-1628-U, (sak nr. 19-123251STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Vivild Omdal Bredal)

Gjengangertillegget

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. august 2019, HR-2019-1504-U, (sak nr. 19-114837STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Carl-Christian Grythe Hoff) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Rudolf Martin Christoffersen)

Ransaking

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. juli 2019, HR-2019-1468-U, (sak nr. 19-111355STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Bernt Kallevik Dahlsveen)

Fengsling. Anførsler om ulovlig isolasjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. juli 2019, HR-2019-1455-U, (sak nr. 19-111864STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Haakon Åsli Skogstad) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Marte Øverland Danielsen)

Uaktsom narkotikainnførsel

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, HR-2019-1311-U, (sak nr. 19-096924STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Ragnhild Cathrine Torgersen) mot Påtalemyndigheten

Voldtekt til samleie

Høyesteretts ankeutvalgs dom 24. juni 2019, HR-2019-1201-U, (sak nr. 19-080555STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Påtalemyndigheten

Fengsling - gjentakelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juni 2019, HR-2019-1181-U, (sak nr. 19-093350STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Espen Wangberg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Janne Østvang Skille)

Brudd på kontradiksjonsprinsippet ved ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juni 2019, HR-2019-1182-U, (sak nr. 19-087165STR-HRET), straffesak, anke over beslutning I. A (advokat Tom Barth-Hofstad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Carl Fredrik Fari) II. B (advokat Skjalg Røhne Halvorsen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Manglende kontradiksjon på etterforskningsstadiet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. juni 2019, HR-2019-1166-U, (sak nr. 19-077204STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Helge Karlbom) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Peter Andre Johansen)

Opphevelse av henvisning pga manglende kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. juni 2019, HR-2019-1138-U, (sak nr. 19-080122STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Reidar Steinsvik) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Ole Kristian Holtsmark)  

Opphevelse av bostedsforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. juni 2019, HR-2019-1119-U, (sak nr. 19-074971STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Abdelilah Saeme) mot Påtalemyndigheten

Førerkortbeslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. juni 2019, HR-2019-1098-U, (sak nr. 19-081698STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Grunde Bruland v/advokatfullmektig Celine Krogh Fornes) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Hilde Welde)

Opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. mai 2019, HR-2019-1003-U, (sak nr. 19-059914STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Thomas Klevenberg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Arvid Malde)

Begrunnelseskravet ved løslatelse fra varetekt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. mai 2019, HR-2019-980-U, (sak nr. 19-077843STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse Påtalemyndigheten (politiadvokat Tonje Rønaas) mot A (advokat Stein Øivind Østberg)

Sovevoldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 22. mai 2019, HR-2019-963-U, (sak nr. 19-058563STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten

Krav til begrunnelse ved ankenektelse i straffesak

Høyesteretts kjennelse 21. mai 2019, HR-2019-964-U, (sak nr. 19-055487STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jurgita Zajanckauskaite) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Rudolf Martin Christoffersen)

Boforringelse mv

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 14. mai 2019, HR-2019-916-U, (sak nr. 19-034642STR-HRET), straffesak, anke over dom  A (advokat Audun Lillestølen) mot Påtalemyndigheten

Krav til begrunnelse for ankenektelse i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mai 2019, HR-2019-896-U, (sak nr. 19-069411STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Tone Linn Thingvold) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Oddbjørn Søreide)

Kroppsskade

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mai 2019, HR-2019-890-U, (sak nr. 19-066782STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Vegard Furdal Bråstein) mot Påtalemyndigheten

Forsvareroppnevning - anke over beslutning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. april 2019, HR-2019-782-U, (sak nr. 19-055343STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat B) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Pernille Flage)

Utlevering til Polen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. april 2019, HR-2019-729-U, (sak nr. 19-056453STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Erik Dammen Stoltz) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Lisa Mari Løkke)

Inhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. april 2019, HR-2019-674-U, (sak nr. 19-046397STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Odd Harald Hovde) mot Påtalemyndigheten

Nødverge og provokasjon

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. april 2019, HR-2019-642-U, (sak nr. 19-041316STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Karl Humlen) mot Påtalemyndigheten

Lagmannsrettens begrunnelse for ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. april 2019, HR-2019-641-U, (sak nr. 19-046705STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Frode Jæger Folkestad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Nina Grande)

Fengsling - gjentakelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. mars 2019, HR-2019-622-U, (sak nr. 19-048827STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse Påtalemyndigheten (politiadvokat Jan-Thomas Lunde)  mot A (advokat Tarik Abbou)

Grensen mellom simpel og grov kroppsskade

Høyesteretts ankeutvalgs dom 29. mars 2019, HR-2019-632-U, (sak nr. 19-025224STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten

Fravær for tiltalt underlagt tvungent psykisk helsevern

Høyesteretts ankeutvalgs dom og kjennelse 21. mars 2019, HR-2019-556-U, (sak nr. 19-029210STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse og (sak nr. 19-034385STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Per Ove Marthinsen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Mathias Emil Hager)

Delvis opphevelse av ankenektelse i våpensak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mars 2019, HR-2019-536-U, (sak nr. 19-032510STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jostein Alvheim) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Benedikte Høgseth)

Fengsling - gjentakelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mars 2019, HR-2019-527-U, (sak nr. 19-041817STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Bjørn Nærum) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Elin Rike Johansen)

Om ankesakene mot Eirik Jensen og Gjermund Erik Cappelen fortsatt skal være forent til felles behandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. mars 2019, HR-2019-523-U, (sak nr. 19-038031STR-HRET), straffesak, anke over beslutning Eirik Jensen (advokat John Christian Elden, advokat Sidsel Magdalena Jaqueline Katralen, advokat Thomas Randby) mot Gjermund Erik Cappelen (advokat Benedict de Vibe, advokat Kaja de Vibe Malling), Påtalemyndigheten (ass sjef for spesialenheten Guro Glærum Kleppe)

Begjæring om omgjøring av lagmannsrettens beslutning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. mars 2019, HR-2019-523-U, (sak nr. 19-038031STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden, advokat Sidsel Magdalena Jaqueline Katralen, advokat Thomas Randby) mot B (advokat Benedict de Vibe, advokat Kaja de Vibe Malling), Påtalemyndigheten (ass sjef for spesialenheten Guro Glærum Kleppe)

Lagmannsrettens silingsavgjørelse i Lime-saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. mars 2019, HR-2019-469-U, (sak nr. 19-015059STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Kim Erling Gerdts, advokat Patrick Lundevall-Unger), B (advokat Kristen Sverre Fari, advokat Ole-Kristian Ringnes), C (advokat Mette Yvonne Larsen), D (advokat Morten Furuholmen), E (advokat Morten Kjensli, advokat Arve Ringsbye), F (advokat Petter Bonde), G...

Bounndragelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. mars 2019, HR-2019-449-U, (sak nr. 19-009758STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Oddmund Enoksen), B (advokat Pål Sverre Hernæs), C (advokat Rolf Henning Borge) mot Påtalemyndigheten

Manglende begrunnelse av omgjøringsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. februar 2019, HR-2019-367-U, (sak nr. 19-011751STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Trude Antonsen)

Ankenektelse og omgjøring

Høyesteretts ankeutvalg kjennelse 21. februar 2019, HR-2019-367-U, (sak nr. 19-011751STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Trude Antonsen)

Fengsling av person under 18 år

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. februar 2019, HR-2019-319-U, (sak nr. 19-025269STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse Påtalemyndigheten (politiadvokat Silje Anine Green) mot A (advokat Solveig Kristine Høgtun)

Grov økonomisk utroskap

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 14. februar 2019, HR-2019-315-U, (sak nr. 18-194026STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. A (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten II. B (advokat Nils Christian Langtvedt) mot Påtalemyndigheten

Varetektsfengsling - tidsperspektivet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. februar 2019, HR-2019-225-U, (sak nr. 19-017993STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Håvard Flatland) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Eivind Kluge)

Grovt underslag

Høyesteretts ankeutvalgs dom 1. februar 2019, HR-2019-195-U, (sak nr. 18-194014STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Roar Bårdlund) mot Påtalemyndigheten

Avvisning - tvist om bevis

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. februar 2019,  HR-2019-181-U, (sak nr. 19-014296STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe)

Fengsling etter utleveringsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. januar 2019, HR-2019-120-U, (sak nr. 19-010294STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jan Erik Teigum) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Marte Øverland Danielsen, politiadvokat Hans Petter Pedersen Skurdal)

Ankenektelse - kjøring i beruset tilstand

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. januar 2019, HR-2019-81-U, (sak nr. 18-188693STR-HRET), straffesak, anke over beslutning Påtalemyndigheten (statsadvokat Henriette Kvinnsland) mot A (advokat Erling Johannes Kjærmann v/advokatfullmektig Alexander Schimmelpfennig Nygaard)

Forholdsmessighetsvurderingen i fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2019, HR-2019-65-U, (sak nr. 19-007459STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Påtalemyndigheten (politifullmektig Dywecke Gjermundrød)

Varetektsfengsling av mindreårig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. januar 2019, HR-2019-55-U, (sak nr. 19-006011STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Henrik Rådal)

Krav om innsyn - straffeprosessloven § 264

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. januar 2019, HR-2019-44-U, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom A, SIA North Star Ltd (advokat Hallvard Østgård) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell)

Til toppen