Ankefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. august 2019, HR-2019-1628-U, (sak nr. 19-123251STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse

A mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Vivild Omdal Bredal)

Dommere: Øie, Møse, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen