Begrunnelseskravet ved løslatelse fra varetekt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. mai 2019, HR-2019-980-U, (sak nr. 19-077843STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse

Påtalemyndigheten (politiadvokat Tonje Rønaas) mot A (advokat Stein Øivind Østberg)

Dommere: Webster, Falch, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen