Besøksforbud mot opphold i sentrum av en liten norsk by

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. juni 2019, HR-2019-1078-U, (sak nr. 19-083668STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Anne Hoel) mot Påtalemyndigheten (politiinspektør Unni Guldberg)

Dommere:  Matningsdal, Kallerud, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen