Opphevelse av henvisningsbeslutning på grunn av manglende kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. mars 2019, HR-2019-446-U, (sak nr. 19-030914STR-HRET), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Eirik Nåmdal) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Magne Kvamme Sylta)

Dommere: Webster, Bull, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen