Brudd på kontradiksjonsprinsippet ved ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juni 2019, HR-2019-1182-U, (sak nr. 19-087165STR-HRET), straffesak, anke over beslutning

I.
A (advokat Tom Barth-Hofstad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Carl Fredrik Fari)

II.
B (advokat Skjalg Røhne Halvorsen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen