Delvis opphevelse av ankenektelse i våpensak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mars 2019, HR-2019-536-U, (sak nr. 19-032510STR-HRET), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Jostein Alvheim) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Benedikte Høgseth)

Dommere: Endresen, Møse, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen