Anke over drapsdom

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 16. september 2019, HR-2019-1747-U, (sak nr. 19-124523STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Øie, Møse, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen