Fengsling - gjentakelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mars 2019, HR-2019-527-U, (sak nr. 19-041817STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Bjørn Nærum) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Elin Rike Johansen)

Dommere: Endresen, Møse, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen