Fengsling - gjentakelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. mars 2019, HR-2019-622-U, (sak nr. 19-048827STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse

Påtalemyndigheten (politiadvokat Jan-Thomas Lunde)  mot A (advokat Tarik Abbou)

Dommere: Øie, Møse, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen