Fengsling - gjentakelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juni 2019, HR-2019-1181-U, (sak nr. 19-093350STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Espen Wangberg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Janne Østvang Skille)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen