Fengsling - prejudisiell prøving av forvaltningsvedtak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. desember 2019, HR-2019-2282-U, (sak nr. 19-179702STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Veysel Ince) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Audun Kjernli)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen