Fengsling av person under 18 år

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. februar 2019, HR-2019-319-U, (sak nr. 19-025269STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse

Påtalemyndigheten (politiadvokat Silje Anine Green) mot A (advokat Solveig Kristine Høgtun)

Dommerne: Webster, Bergsjø, Sæbø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen