Fengsling. Anførsler om ulovlig isolasjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. juli 2019, HR-2019-1455-U, (sak nr. 19-111864STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Haakon Åsli Skogstad) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Marte Øverland Danielsen)

Dommere: Normann, Bull, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen