Mangelfull begrunnelse for brev- og besøksrestriksjoner i fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. april 2019, HR-2019-770-U, (sak nr. 19-062581STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Abdelilah Saeme) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Vegar Munthe Ommedal)

Dommere: Ringnes, Falch, Sæbø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen