Forholdsmessighetsvurderingen i fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2019, HR-2019-65-U, (sak nr. 19-007459STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Påtalemyndigheten (politifullmektig Dywecke Gjermundrød)

Dommere: Noer, Ringnes, Sæbø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen