Forsvareroppnevning - anke over beslutning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. april 2019, HR-2019-782-U, (sak nr. 19-055343STR-HRET), straffesak, anke over beslutning

A (advokat B) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Pernille Flage)

Dommere: Webster, Falch, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen