Gjengangertillegget

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. august 2019, HR-2019-1504-U, (sak nr. 19-114837STR-HRET), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Carl-Christian Grythe Hoff) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Rudolf Martin Christoffersen)

Dommere: Matheson, Noer, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen