Foreleggelse av habilitet og spørsmål om overføring til sideordnet domstol

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. juli 2019, HR-2019-1392-U, (sak nr. 19-105858STR-HRET), straffesak, habilitet

A (advokat Augund Martin Krogh) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Normann, Bull, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen