Voldtekt til samleie

Høyesteretts ankeutvalgs dom 24. juni 2019, HR-2019-1201-U, (sak nr. 19-080555STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Matningsdal, Bergsjø, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen