Bistand til en utlendings ulovlige innreise

Høyesteretts ankeutvalgs dom 24. juni 2019, HR-2019-1204-U, (sak nr. 19-076430STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat Torhild Holth) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Bull, Bergh, Lindsetmo

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen