Grov narkotikaovertredelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 26. september 2019, HR-2019-1794-U, (sak nr. 19-119592STR-HRET), straffesak, anke over dom.

I. A (advokat Matthias Wilding) mot Påtalemyndigheten, II. B (advokat Fisnik Baki) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Øie, Møse, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen