Mishandling i familieforhold

Høyesteretts ankeutvalgs dom 18. oktober 2019, HR-2019-1936-U, (sak nr. 19-133861STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat Haakon Åsli Skogstad) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Endresen, Webster, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen