Grovt underslag

Høyesteretts ankeutvalgs dom 1. februar 2019, HR-2019-195-U, (sak nr. 18-194014STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat Roar Bårdlund) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Matheson, Noer, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen