Manglende utmåling av alternativstraff for forvaringstidens lengde

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 11. november 2019, HR-2019-2070-U, (sak nr. 19-134346STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Ann Turid Bugge) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Indreberg, Normann, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen