Spørsmål om overlevering etter arrestordreloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. desember 2019, HR-2019-2437-U, (sak nr. 19-191096STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Kim Brügger Villanger) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Merete Sundal)

Dommere: Indreberg, Møse, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen