Grov økonomisk utroskap

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 14. februar 2019, HR-2019-315-U, (sak nr. 18-194026STR-HRET), straffesak, anke over dom.

I. A (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten
II. B (advokat Nils Christian Langtvedt) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Webster, Bull, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen