Fravær for tiltalt underlagt tvungent psykisk helsevern

Høyesteretts ankeutvalgs dom og kjennelse 21. mars 2019, HR-2019-556-U, (sak nr. 19-029210STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse og (sak nr. 19-034385STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat Per Ove Marthinsen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Mathias Emil Hager)

Dommere: Øie, Endresen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen