Grensen mellom simpel og grov kroppsskade

Høyesteretts ankeutvalgs dom 29. mars 2019, HR-2019-632-U, (sak nr. 19-025224STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Endresen, Møse, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen