Rettens plikt til å vurdere subsumsjonsendring

Høyesteretts ankeutvalgs dom 26. april 2019, HR-2019-792-U, (sak nr. 19-038713STR-HRET), straffesak, anke over dom

Påtalemyndigheten mot A (advokat John Christian Elden)

Dommere: Endresen, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen