Opphevelse av lagmannsrettens dom på grunn av uriktig lovanvendelse under skyldspørsmålet

Høyesteretts ankeutvalgs dom 6. mai 2019, i HR-2019-860-U, (sak nr. 19-053387STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat Fredrik Schøne Brodwall) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Webster, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen