Krav til domsgrunner ved dom for føring av motorvogn i påvirket tilstand

Høyesteretts ankeutvalgs dom 22. mai 2019, HR-2019-966-U, (sak nr. 19-067382STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat Bjørn Rener-Larsen) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Webster, Bergh, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen