Opphevelse av lagmannsrettens dom i sak om voldtekt på grunn av mangelfulle domsgrunner

Høyesteretts ankeutvalgs dom 24. mai 2019, HR-2019-992-U, (sak nr. 19-064079STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat Allan Bruland Rognan) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Webster, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen