Inhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. april 2019, HR-2019-674-U, (sak nr. 19-046397STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse:

A (advokat Odd Harald Hovde) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Øie, Endresen, Noer

 Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen