Inhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. november 2019, HR-2019-2076-U, (sak nr. 19-146137STR-HRET), straffesak, anke over belsutning.

A (advokat Torbjørn Andreas Bakkelund) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Torstein Lindquister)

Dommere: Indreberg, Ringnes, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen