Internering - unndragelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. desember 2019, HR-2019-2251-U, (sak nr. 19-179789STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Inger Marie Sunde) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Kjetil Gaustad Solhaug)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Bergh

Se avgjørelsen i sin helhet

Til toppen