Internering etter utlendingsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. desember 2019, HR-2019-2408-U, (sak nr. 19-189472STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokatfullmektig Christian Norgaard) mot Politiets utlendingsenhet

Dommere: Matningsdal, Matheson, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen