Kontradiksjon - Midlertidig tilbakekall av føreretten og beslag av førerkort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. desember 2019, HR-2019-2298-U, (sak nr. 19-174985STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Darija Jamina) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Kathrine Ø Eilertsen)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen