Varetektsfengsling - kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. september 2019, HR-2019-1738-U, (sak nr. 19-134531STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Ole Lien) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Ninne Snorrason)

Dommere: Bergsjø, Arntzen, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen