Krav til begrunnelse ved ankenektelse i straffesak

Høyesteretts kjennelse 21. mai 2019, HR-2019-964-U, (sak nr. 19-055487STR-HRET), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Jurgita Zajanckauskaite) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Rudolf Martin Christoffersen)

Dommere: Ringnes, Falch, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen