Krav til begrunnelse for ankenektelse i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mai 2019, HR-2019-896-U, (sak nr. 19-069411STR-HRET), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Tone Linn Thingvold) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Oddbjørn Søreide)

Dommere: Webster, Falch, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen